นโยบาย

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี
  • ทุกการเปลี่ยนแปลงแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน
  • เด็กอายุเกิน 7 ขวบ มีค่าจ่าย (เด็กอายุน้อยกว่า 7 ขวบ แต่หากมี 2 คนขึ้นไป มีค่าใช้จ่าย)
  • รับชุดเครื่องนอน 350 บาท รวมอาหารเช้า
  • ไม่รับชุดเครื่องนอน 200 บาท รวมอาหารเช้า
  • ไม่อนุญาตให้นำอาหารมาประกอบเอง และนำเตาไฟฟ้าหรือกระทะไฟฟ้าเข้ามา ใช้
  • ไม่อนุญาตนำเบียร์ขวดเข้ามา (เบียร์กระป๋องได้) ขวดเบียร์นำเข้ามา ให้นำกลับ
  • ไม่อนุญาตนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก
Chinese (Simplified)EnglishThai